Arbete med berget vid bron 2 – 6 November

Med start 2/11 kommer Gnesta bergbyggare att genomföra bergförstärkningsåtgärder i bergsskärningen vid vår bro. Arbeten kommer att genomföras fredag 2/11, måndag 5/11 samt tisdag 6/11. Dessa arbeten är nödvändiga och vi är ålagda att göra dem.

De kommer att rensa ner löst berg, kapa sly och montera ett bergnät. Arbetena kommer att utföras från en lift med korg. Liften med dess stödben upptar hela vägen, vilket innebär att vägen kommer att vara avstängd mellan kl.8.30-14.30. Passage kan endast ske i nödfall efter kommunikation med ansvarig på arbetsplatsen. För passage krävs av-etablering av lift och transport av lift till p-ficka.
Med andra ord meddela de som ni vet behöver besöka er att undvika dessa tider och att ni själva planerar för dessa arbeten.

Om det tillkommer något mer så meddelar vi det här på hemsidan.
Frågor besvaras av Veronica Runing. 073-0408313