Författararkiv: kalvnaset

Brandrisker och ont om vatten

Så här års kan det vara bra att hålla sig informerad om eldningsförbud och hur det står till med grundvattnet. Generellt råder eldningsförbud med tanke på hur brandröken kan vara en olägenhet längre bort än de närmaste grannarna. Vi känner mycket väl till att vi måste vara rädda om det lilla grundvattnet som vi har här på halvön. Sparsamhet är ett måste, undvika att tvätta bilen, inte vattna gräsmattan eller rabatten och självklart inte fylla swimmingpoolen med brunnsvatten.

Tips på några användbara länkar, det finns självklart många fler källor till information.
Smhi’s varningar
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
SGU Grundvattennivåer

Trafikmätning i Östra Tyresö

Kommunens trafikplanerare informerade om att det pågår en övergripande trafikmätning i Östra Tyresö inför framtida långsiktig planering.
Trafikmätningen pågår tom tisdag 7/6.De bad om ursäkt för att vi inte blivit informerade och skulle beakta det i framtiden.

Asfalteringsarbeten på Bergholm vecka 19

Det är planerat att börja med asfaltering delar av vårat vägnät. Räkna med att det kan vara begränsad framkomlighet under hela vecka 19 och räkna med eventuell längre restid.
Visa hänsyn till dom som jobbar på vår väg, det är för oss dom jobbar. Detta är början på mer åtgärder på vägarna så vi ska försöka hålla er uppdaterade här på hemsidan.

Vägchefen Veronica 073 040 83 13

Årsmöte 2021

Tryckfels Nisse har varit i farten  så årsmötet äger rum torsdagen  den 16 december och inget annat.
Klockan 18.30, Tyresö Bygdegård i stora salen i markplan.
På grund av rådande omständigheter så kan förutsättningarna ändras, då meddelas det här på hemsidan.

Arbeten i Kalvnäsets skog 2020

Ny start v 42 av våra skogsbruksåtgärder
En nyckelbiotops-inventering har genomförts av vår skog som innehåller ett antal rödlistade arter. Utifrån denna inventering kommer vår entreprenör göra överenskomna avverkningar och röjningar mestadels längs stigen, se karta. Det påbörjade område 1 ska slutföras.
Markeringar kommer finnas som varning för skogsarbetena.

OBS! Låt skogsarbetarna arbeta ifred för allas säkerhet och hålla kostnaden så låg som möjligt.
Har ni frågor kontakta skogsansvarig Veronica Runing 073 – 0408313
skogsvardare@kalvnaset.nu

Årsmötet 2020 uppskjutet tillsvidare

Till medlemmar i Kalvnäsets Samfällighetsförening.

Med anledning av pågående pandemi är osäkerheten stor vad myndigheter och andra beslutande organ kommer att ge för instruktioner och rekommendationer till oss medborgare de kommande veckorna. Vi ser ju t ex att andra länder i Europa stänger skolor och inför utegångsförbud. Styrelsen i Kalvnäsets Samfällighetsförening har på grund av dessa omständigheter beslutat att årsmötet i Tyresö Bygdegård måndagen den 30 mars måste skjutas på framtiden. Vi återkommer med kallelse då vi ser att det finns möjlighet att genomföra årsmötet.

Fram till dess hoppas vi att ni tar hand om er och era nära och kära samt följer utveckling och rekommendationer på exempelvis folkhälsomyndigheten och MSB.

Med vänlig hälsning
Kalvnäsets Samfällighetsförening