Våra vintervägar

Vintern kom snabbt med mycket snö. Vinterväghållningen är klar att tas i drift.

Inom Kalvnäsets samfällighet och vägar på Bergholm arbetar vi med samma krav som Tyresö kommun gällande vinterväghållningen. När det kommer mycket snö inom några få timmar så är prioritet att hålla vägarna öppna

Vi har smala vägar och smala vägrenar vilket medför att det är svårt vid mycket snö att få plats med all snö.

Alla behöver komma fram och särskilt viktigt att kommunal service och Blåljus kan ta sig fram vid akuta ärenden. Viktigt att vi ser till att bilar inte parkeras på gatumark.
Se kommunens folder om snöröjning samt deras hemsida.

Hälsningar
Vägchef
Veronica Runing
073-040 8313

Länk till broschyr

Information om snöröjningen i Tyresö

 

Brandrisker och ont om vatten

Så här års kan det vara bra att hålla sig informerad om eldningsförbud och hur det står till med grundvattnet. Generellt råder eldningsförbud med tanke på hur brandröken kan vara en olägenhet längre bort än de närmaste grannarna. Vi känner mycket väl till att vi måste vara rädda om det lilla grundvattnet som vi har här på halvön. Sparsamhet är ett måste, undvika att tvätta bilen, inte vattna gräsmattan eller rabatten och självklart inte fylla swimmingpoolen med brunnsvatten.

Tips på några användbara länkar, det finns självklart många fler källor till information.
Smhi’s varningar
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
SGU Grundvattennivåer

Trafikmätning i Östra Tyresö

Kommunens trafikplanerare informerade om att det pågår en övergripande trafikmätning i Östra Tyresö inför framtida långsiktig planering.
Trafikmätningen pågår tom tisdag 7/6.De bad om ursäkt för att vi inte blivit informerade och skulle beakta det i framtiden.

Asfalteringsarbeten på Bergholm vecka 19

Det är planerat att börja med asfaltering delar av vårat vägnät. Räkna med att det kan vara begränsad framkomlighet under hela vecka 19 och räkna med eventuell längre restid.
Visa hänsyn till dom som jobbar på vår väg, det är för oss dom jobbar. Detta är början på mer åtgärder på vägarna så vi ska försöka hålla er uppdaterade här på hemsidan.

Vägchefen Veronica 073 040 83 13

Årsmöte 2021

Tryckfels Nisse har varit i farten  så årsmötet äger rum torsdagen  den 16 december och inget annat.
Klockan 18.30, Tyresö Bygdegård i stora salen i markplan.
På grund av rådande omständigheter så kan förutsättningarna ändras, då meddelas det här på hemsidan.

Arbeten i Kalvnäsets skog 2020

Ny start v 42 av våra skogsbruksåtgärder
En nyckelbiotops-inventering har genomförts av vår skog som innehåller ett antal rödlistade arter. Utifrån denna inventering kommer vår entreprenör göra överenskomna avverkningar och röjningar mestadels längs stigen, se karta. Det påbörjade område 1 ska slutföras.
Markeringar kommer finnas som varning för skogsarbetena.

OBS! Låt skogsarbetarna arbeta ifred för allas säkerhet och hålla kostnaden så låg som möjligt.
Har ni frågor kontakta skogsansvarig Veronica Runing 073 – 0408313
skogsvardare@kalvnaset.nu