Arbeten i Kalvnäsets skog 2020

Ny start v 42 av våra skogsbruksåtgärder
En nyckelbiotops-inventering har genomförts av vår skog som innehåller ett antal rödlistade arter. Utifrån denna inventering kommer vår entreprenör göra överenskomna avverkningar och röjningar mestadels längs stigen, se karta. Det påbörjade område 1 ska slutföras.
Markeringar kommer finnas som varning för skogsarbetena.

OBS! Låt skogsarbetarna arbeta ifred för allas säkerhet och hålla kostnaden så låg som möjligt.
Har ni frågor kontakta skogsansvarig Veronica Runing 073 – 0408313
skogsvardare@kalvnaset.nu

Årsmötet 2020 uppskjutet tillsvidare

Till medlemmar i Kalvnäsets Samfällighetsförening.

Med anledning av pågående pandemi är osäkerheten stor vad myndigheter och andra beslutande organ kommer att ge för instruktioner och rekommendationer till oss medborgare de kommande veckorna. Vi ser ju t ex att andra länder i Europa stänger skolor och inför utegångsförbud. Styrelsen i Kalvnäsets Samfällighetsförening har på grund av dessa omständigheter beslutat att årsmötet i Tyresö Bygdegård måndagen den 30 mars måste skjutas på framtiden. Vi återkommer med kallelse då vi ser att det finns möjlighet att genomföra årsmötet.

Fram till dess hoppas vi att ni tar hand om er och era nära och kära samt följer utveckling och rekommendationer på exempelvis folkhälsomyndigheten och MSB.

Med vänlig hälsning
Kalvnäsets Samfällighetsförening

Arbeten med bergskärningen på Bergholm 18-19 juni

Arbetena med att säkra berget vid stora bergskärningen fortsätter då det inte är nätat där det behövs. Det har fallit ner mjölkpaketsstora stenar under vintern och våren och det visar vikten med att färdigställa projektet.
De exakta tiderna är inte bestämda ännu men gissningsvis blir schemat som i höstas.
Vi får vara beredda på att det tar lite längre tid att ta sig förbi arbetet och att vi får ha tålamod.
Viktigt att vi visar hänsyn så att de som arbetar längs vägen har en säker arbetsmiljö. . Arbetet är planerat sedan tidigare men utförs nu.

Veronica Runing
Vägchef
073-0408313

Skogsarbeten i vår skog på uppdrag av samfälligheten

En nyckelbiotops-inventering har genomförts av vår skog som innehåller ett antal rödlistade arter. Utifrån denna inventering kommer vår entreprenör göra överenskomna avverkningar och röjningar mestadels längs stigen, se karta.

Vi startar våra skogsbruksåtgärder v 50 och framåt.
Arbetsytorna kommer markeras under arbetets gång för allas säkerhet.
OBS! Arbetet sker på löpande timkostnad så om skogsarbetarna får arbeta ostört så det medför en lägre kostnad för uppdraget.

Kontakta skogsansvarig Veronica Runing vid frågor
073 – 0408313

 

Förlängning av vägarbetet till fredag 9/11

Detta gäller framförallt boende på Bergholm :

På grund av maskinhaveri och ett stort klippblock ovanför vägen kommer arbetet fortsätta veckan ut. Har vi tur och arbetet kan fortgå ostört så gott det går kan det bli klart fredag 9/11.
Vägen kommer vara avstängd mellan kl.8.30-14.30 men öppen vid lunch 11:30 till 12:15
Sopbilen kommer som vanligt på torsdag och brevbäraren släpps fram.

Frågor och information kan fås av vägchefen
Veronica Runing 073-0408313
Mail  vagchef@kalvnaset.nu

Arbete med berget vid bron 2 – 6 November

Med start 2/11 kommer Gnesta bergbyggare att genomföra bergförstärkningsåtgärder i bergsskärningen vid vår bro. Arbeten kommer att genomföras fredag 2/11, måndag 5/11 samt tisdag 6/11. Dessa arbeten är nödvändiga och vi är ålagda att göra dem.

De kommer att rensa ner löst berg, kapa sly och montera ett bergnät. Arbetena kommer att utföras från en lift med korg. Liften med dess stödben upptar hela vägen, vilket innebär att vägen kommer att vara avstängd mellan kl.8.30-14.30. Passage kan endast ske i nödfall efter kommunikation med ansvarig på arbetsplatsen. För passage krävs av-etablering av lift och transport av lift till p-ficka.
Med andra ord meddela de som ni vet behöver besöka er att undvika dessa tider och att ni själva planerar för dessa arbeten.

Om det tillkommer något mer så meddelar vi det här på hemsidan.
Frågor besvaras av Veronica Runing. 073-0408313

Vägarbeten på Bergholm

Den stora bergskärningen, stupet, vid Bergholmsbron måste underhållas så det ej faller ner stenar på vägen. En sektion har nätats in för några år sedan just för att förhindra det.

Den 9/5 kommer en inspektion ske för att vi ska kunna bedöma behovet av åtgärder på resterande delar av berget. Inspektionen kommer ske via drönare så vi slipper kranbilar som hindrar trafiken.
Under arbetet kommer det att sättas ut arbetsskyltar.
Självklart ska vi respektera de som arbetar inom vägområdet och passera försiktigt.

Vi har även bokat sandsopning och förhoppningsvis kommer den ske inom några veckor.

Hälsningar
Veronica Runing
vagchef@kalvnaset.nu
073-040 8313