Trädfällning längs Norra stigen

På måndagen och tisdagen den 28 – 29/8 kommer entreprenörer röja och såga ner farliga vindfällna och döda träd längs Norra stigen mellan Bergholmsängen och Solberga båtklubb.
Arbetet kommer därefter ta någon veckas paus för att då återupptas, vi återkommer med information exakt när.
Undvik att uppehålla er i närheten av arbetsområdet för er säkerhet och för att arbetet ska så smidigt som möjligt.

Brandrisker och ont om vatten

Så här års kan det vara bra att hålla sig informerad om eldningsförbud och hur det står till med grundvattnet. Generellt råder eldningsförbud med tanke på hur brandröken kan vara en olägenhet längre bort än de närmaste grannarna. Vi känner mycket väl till att vi måste vara rädda om det lilla grundvattnet som vi har här på halvön. Sparsamhet är ett måste, undvika att tvätta bilen, inte vattna gräsmattan eller rabatten och självklart inte fylla swimmingpoolen med brunnsvatten.

Tips på några användbara länkar, det finns självklart många fler källor till information.
Smhi’s varningar
Södertörns brandförsvarsförbund
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
SGU Grundvattennivåer

Kalvnäsets Samfällighet påminner

Fastighetsägaren ansvar
Som fastighetsägare är du ansvarig för att visa hänsyn och anpassa hastigheten då vi har många barn i vårt område och vill ha en trygg och säker trafikmiljö. Du ansvarar för rensning av diken och vägtrummor längs din tomt. Träd och buskar på tomtmark får inte inkräkta på vägområdet. Se Tyresö kommuns hemsida www.tyreso.se .
Träd, grenar o. dyl. på tomtmark som rensats bort av el- och telebolag ska omhändertas av respektive fastighetsägare. Observera att det är generellt eldningsförbud.
Anmäl till föreningens vägchef vid planerad byggverksamhet som exempelvis kan innebära tunga transporter så att vägarna kan besiktas före och efter byggverksamheten.
Planer på att spränga bort berg ska vara godkända av kommunen och föreningen och anmälas i tid till grannar.

Grönområden
Vi är rädda om våra grönområden som ska vara tillgängliga för alla. Det är inte tillåtet att köra mopeder eller andra motorfordon  i skogen eller på skogsstigarna. För hundar som rastas gäller samma regler som i övriga Tyresö.
Vissa delar av våra grönområden klassas som ekologiskt känsliga områden. Vi har några fina badplatser där vi alla är ansvariga att hålla rent och snyggt och som underhålls av
tomtägarföreningarna. Kalvnäsets SFF företar dock större underhållsarbeten där.

Vi vill påminna att all olovlig avverkning av träd på Kalvnäset SFF:s mark är ett lagbrott som föreningen kommer att polisanmäla. Avverkningsförslag ska du ställa till styrelsen.

Våra vintervägar

Vintern kom snabbt med mycket snö. Vinterväghållningen är klar att tas i drift.

Inom Kalvnäsets samfällighet och vägar på Bergholm arbetar vi med samma krav som Tyresö kommun gällande vinterväghållningen. När det kommer mycket snö inom några få timmar så är prioritet att hålla vägarna öppna

Vi har smala vägar och smala vägrenar vilket medför att det är svårt vid mycket snö att få plats med all snö.

Alla behöver komma fram och särskilt viktigt att kommunal service och Blåljus kan ta sig fram vid akuta ärenden. Viktigt att vi ser till att bilar inte parkeras på gatumark.
Se kommunens folder om snöröjning samt deras hemsida.

Hälsningar
Vägchef
Veronica Runing
073-040 8313

Länk till broschyr

Information om snöröjningen i Tyresö

 

Trafikmätning i Östra Tyresö

Kommunens trafikplanerare informerade om att det pågår en övergripande trafikmätning i Östra Tyresö inför framtida långsiktig planering.
Trafikmätningen pågår tom tisdag 7/6.De bad om ursäkt för att vi inte blivit informerade och skulle beakta det i framtiden.

Asfalteringsarbeten på Bergholm vecka 19

Det är planerat att börja med asfaltering delar av vårat vägnät. Räkna med att det kan vara begränsad framkomlighet under hela vecka 19 och räkna med eventuell längre restid.
Visa hänsyn till dom som jobbar på vår väg, det är för oss dom jobbar. Detta är början på mer åtgärder på vägarna så vi ska försöka hålla er uppdaterade här på hemsidan.

Vägchefen Veronica 073 040 83 13