Information om eldning av avfall

Utdrag ut Södertörns Miljö- och Häslo-skyddsförbunds hemsida:

Eldning av trädgårdsavfall

Under året får du elda under två perioder, två veckor på våren och två veckor på hösten, se exakta tider under länken ovan. Du får inte elda löv, gräs och annat trädgårdsavfall som orsakar stora mängder rök.Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras eller köras till en återvinningscentral. En mindre mängd torrt trädgårdsavfall, som kvistar och grenar, är dock undantaget från förbudet under några specifika veckor på året. Det gäller under förutsättning att eldningen inte orsakar störningar på omgivningen och att eldningsförbud inte är utfärdat av brandförsvaret. Övrig tid får du inte elda trädgårdsavfall. Det har ingen betydelse om du har en eldningstunna, eftersom skälet till begränsningen är att röken upplevs som störande. Bestämmelserna är likadana i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. I områden utanför detaljplan och i glesbebyggda områden med färre än tio bostadshus är det tillåtet att elda små mängder torrt trädgårdsavfall under andra tider. Eldningen får dock inte orsaka några störningar på omgivningen. Kontakta vår servicetelefon på 08-606 7300 för mer information.