Förlängning av vägarbetet till fredag 9/11

Detta gäller framförallt boende på Bergholm :

På grund av maskinhaveri och ett stort klippblock ovanför vägen kommer arbetet fortsätta veckan ut. Har vi tur och arbetet kan fortgå ostört så gott det går kan det bli klart fredag 9/11.
Vägen kommer vara avstängd mellan kl.8.30-14.30 men öppen vid lunch 11:30 till 12:15
Sopbilen kommer som vanligt på torsdag och brevbäraren släpps fram.

Frågor och information kan fås av vägchefen
Veronica Runing 073-0408313
Mail  vagchef@kalvnaset.nu