Integritetspolicy

Lagrade personuppgifter hos Kalvnäsets Samfällighetsförening

Information om lagrade personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Kalvnäsets Samfällighetsförening äger och förvaltar Tyresö 1:753, föreningen förvaltar Tyresö GA 1 och Tyresö GA 8, vardera som en särskild verksamhetsgren och arbetar för att ge bra service till sina medlemmar. I föreningens stadgar anges att fastighetsägare i respektive område Solberga och Bergholm är medlemmar i Kalvnäsets Samfällighetsförening. För att verksamheten i Kalvnäsets Samfällighetsförening ska fungera och för att varje medlem skall kunna erhålla erforderlig information behöver föreningen namn och adressuppgifter till varje medlem. Kalvnäsets Samfällighetsförening lagrar personuppgifter för dessa personer i föreningens medlemsregister och servrar.

I föreningens stadgar står angivet att fastighetsägare i områdena Solberga och Bergholm är medlemmar i Kalvnäsets Samfällighetsförening samt att styrelsen skall föra förteckning över delägande fastigheter. Nya uppgifter inhämtas från lantmäteriverket 1-2 ggr per år.

Personuppgifter som kan lagras

De personuppgifter som kan lagras är:

 • Fastighetsägare (raderas då fastighet byter ägare)
 • Namn (raderas då fastighet byter ägare)
 • Utdelningsadress (raderas då fastighet byter ägare alternativt medlem ändrar adress)
 • Postadress
 • Mejladress (raderas då fastighet byter ägare alternativt då medlem byter adress)
 • Telefonnummer (mobil och/eller fast ändras/raderas då fastighet byter ägare alternativt medlem byter kontaktuppgifter)
 • Roll i föreningen
 • Uppgifter kopplade till deltagande i föreningsmöten
 • Foton från föreningsmöten/arrangemang

Syfte med lagringen

Syftet med lagringen av personuppgifter är att kunna:

 • Informera om medlemskapet
 • Avisera medlemsavgiften
 • Skicka information och kallelser till föreningsmöten
 • Tillhandahålla information via telefon och mejl
 • Informera om händelser inom Tyresö 1:753
 • Informera och kommunicera via hemsida och sociala medier
 • Sprida annan information som Kalvnäsets Samfällighet anser vara av intresse för medlemmar

Frågor

Frågor angående vår lagring av dina personuppgifter eller dataskyddsförordningen (GDPR) kan ställas till Kalvnäsets Samfällighets styrelse på ordforande@kalvnaset.nu eller 070-6034133.