Skogsvård och jakt

JAKT PÅ KALVNÄSET

Jakten i Solberga och på Bergholm (på den mark som ägs av Kalvnäsets Samfällighetsförening) bedrivs av Kalvnäsets Jaktklubb. Det är en jaktklubb i huvudsak bestående av boende i området. Jakten bedrivs både i gemensam form och mer spontant av enskilda medlemmar i jaktklubben. Den gemensamma jakten bedrivs med drivande hund och det är framförallt rådjur och dovhjort som jagas. Denna jakt genomförs i regel första söndagen varje månad från oktober t.o.m. februari. Däremellan kan även en del spontana gemensamma jakter förekomma.

Kalvnäsets Jaktklubb är en ganska ung förening och håller för närvarande på göra i ordning jaktmarken med säkra och väl röjda pass för att kunna bedriva en bra jakt.

Vid frågor, ring Robert Andersson, 073-920 54 00.