Vägarbeten på Bergholm

Den stora bergskärningen, stupet, vid Bergholmsbron måste underhållas så det ej faller ner stenar på vägen. En sektion har nätats in för några år sedan just för att förhindra det.

Den 9/5 kommer en inspektion ske för att vi ska kunna bedöma behovet av åtgärder på resterande delar av berget. Inspektionen kommer ske via drönare så vi slipper kranbilar som hindrar trafiken.
Under arbetet kommer det att sättas ut arbetsskyltar.
Självklart ska vi respektera de som arbetar inom vägområdet och passera försiktigt.

Vi har även bokat sandsopning och förhoppningsvis kommer den ske inom några veckor.

Hälsningar
Veronica Runing
vagchef@kalvnaset.nu
073-040 8313