Information från vägchefen

För vägarna på Bergholm, GA1, kommer följande arbeten genomföras

Sandsopning

Vårens sandsopning startar inom kort. Se till att vägområdet och mötesplatser är fria så att vi får rent och snyggt.

Siktröjning längs vägarna

Under april-maj planerar vi att sly-röja och ta bort träd och grenar som inkräktar på vägområdet och som innebär en potentiell risk. Vissa träd som hör till fastighetsägare har grenar som måste tas bort.
Respektive fastighetsägare har ansvar att hålla efter egna träd som kan påverka vägområdet.
Mer information finns på Tyresö kommuns hemsida.
Bra om ni bidrager till att hålla undan sly mellan tomt och vägområde

Till alla tomtägare i Solberga och Bergholmen

Vi som sitter i styrelserna för de lokala föreningarna här i området vill passa på att hälsa dig som är ny här välkommen till Solberga & Bergholm. Vi vill även informera både nya och gamla tomtägare om vad som gäller i vårt område: saker som en del kanske glömt och ge en bild av föreningarnas verksamheter samt alla de förmåner som ditt tomtägarskap innebär. Att bo här i området innebär även en hel del ansvar och skyldigheter som ligger till grund för att området utgör en pärla ibland Tyresös bosättningar. Mer att läsa här.

Vi hoppas du kommer att trivas här i Solberga och Bergholm och vill än en gång hälsa dig välkommen hit.

Styrelserna för
Kalvnäsets Samfällighetsförening
Bergholms Tomtägarförening
Solberga Tomtägarförening
Brakmarsvägens Samfällighetsförening