Verksamhetsberättelse Kalvnäsets Jaktklubb jaktåret 2017-18

För jaktåret 2017-18 har jaktklubben gjort följande:
– Inrättat ett antal pass med fokus på säker jakt. På två av passen har vi byggt jakttorn och på en del av passen har vi röjt för att få goda siktförhållanden.
– Etablerat två åtlar för jakt på vildsvin. En av åtlarna är belägen vid Fiskartäppans båtklubb norr om Solberga. Vid denna åtel har vi även byggt en vakkoja i nära anslutning. Den andra åteln är mobil och sitter för närvarande i närheten av badplatsen på Bergholm. Tanken är att den mobila åteln ska kunna flyttas dit vildsvinen uppehåller sig för tillfället.
– Haft kontakt med kommunens viltvårdare angående problemet med vildsvin. Samarbete kring vildsvinsjakt kommer eventuellt att ske, men än så länge finns inga konkreta planer.
– Bedrivit både gemensam och enskild jakt. Den gemensamma jakten har i huvudsak bedrivits med stötande och drivande hundar. Totalt har tre dovhjortar och tre rådjur skjutits under jaktåret.
Inför nästa jaktår kommer vi att fortsätta arbetet med att siktröja på ett antal pass. Vi planerar också för att bygga ett jakttorn på ett av passen. Åtlarna kommer också att hållas igång för att vi ska vara beredda om/när vildsvinen kommer tillbaka.
/Robert Andersson, ordförande Kalvnäsets Jaktklubb

Masshantering och bergkross på Storängen intill Uddbyviken och Tyresta Nationalpark.

Kalvnäsets Samfällighetsförening har uppmärksammat att Tyresö kommun har gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för lokal masshantering och bergkross vid Storängen, se §110 under första länken. Kalvnäsets Samfällighetsförening bevakar ärendet och återkommer med ytterligare information när sådan finnes. Nedan finner ni även länkar till information kring ärendet.

http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-09-25

http://insynsverige.se/tyreso

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Nyheter/Dubbla-vinster-med-lokal-masshantering/

http://www.tyresonyheter.nu/nyheter/masshanteringsplats-vid-stora-ngen

http://www.tyreso.se/Jobb/Tankar-om-Tyreso/Oversiktsplaneraren-Carolina-Rue-Fintling/

Observera att vi inte uppmanar någon att skriva på några listor, det är helt frivilligt, utan endast att informera sig om vad som pågår i ärendet.

http://stoppastenkrossen.se

https://www.skrivunder.com/ingen_stenkross_i_raksta

/Styrelsen

Trädfällning längs vägarna på Bergholm

Det kommer att rensas träd och buskar längs våra vägar den 2 – 3 november. Arbetet kan komma att beröra trafiken så håll ner hastigheten samt var uppmärksamma på eventuella hinder och visa hänsyn till de som jobbar med detta.

Visst ris och stockar kommer att köras bort men det kommer att finnas kvar rester som det vore tacksamt om respektive fastighetsägare tar hand om.

Veronica Runing
073 040 8313

Vildsvin på Bergholm

På sistone har vi fått påhälsning av vildsvin i Solberga/Bergholm. Med anledning av detta håller jaktlaget i skrivande stund (2 oktober 2017) på att etablera en vildsvinsåtel, Denna är placerad i närheten av Fiskartäppans Båtklubb i Solberga och har alldeles nyligen tagits i drift. Nu väntar vi bara på att vildsvinen ska hitta dit. Åteljakt är en vanlig jaktform på vildsvin och jaktlaget hoppas kunna hålla nere vildsvinsstammen på detta sätt.

Se mer om jakt på Kalvnäset här

Kalvnäsets jaktklubb

Fel på fakturan för vägavgiften 2017

I förra veckan gick det ut en faktura på vägavgiften för 2017. Den innehåller en liten felaktighet längst ner.
Tyvärr står plusgironumret som ska användas under rubriken ”bankgironr”.

Använd således plusgironummer 454152-0 när ni betalar fakturan.

Jag ber mycket om ursäkt för det inträffade.

Tyresö 2017-05-22

Christian Bengtson
Kassör i Kalvnäsets Samfällighetsförening