Till alla tomtägare i Solberga och Bergholmen

Vi som sitter i styrelserna för de lokala föreningarna här i området vill passa på att hälsa dig som är ny här välkommen till Solberga & Bergholm. Vi vill även informera både nya och gamla tomtägare om vad som gäller i vårt område: saker som en del kanske glömt och ge en bild av föreningarnas verksamheter samt alla de förmåner som ditt tomtägarskap innebär. Att bo här i området innebär även en hel del ansvar och skyldigheter som ligger till grund för att området utgör en pärla ibland Tyresös bosättningar. Mer att läsa här.

Vi hoppas du kommer att trivas här i Solberga och Bergholm och vill än en gång hälsa dig välkommen hit.

Styrelserna för
Kalvnäsets Samfällighetsförening
Bergholms Tomtägarförening
Solberga Tomtägarförening
Brakmarsvägens Samfällighetsförening