Arbeten med bergskärningen på Bergholm 18-19 juni

Arbetena med att säkra berget vid stora bergskärningen fortsätter då det inte är nätat där det behövs. Det har fallit ner mjölkpaketsstora stenar under vintern och våren och det visar vikten med att färdigställa projektet.
De exakta tiderna är inte bestämda ännu men gissningsvis blir schemat som i höstas.
Vi får vara beredda på att det tar lite längre tid att ta sig förbi arbetet och att vi får ha tålamod.
Viktigt att vi visar hänsyn så att de som arbetar längs vägen har en säker arbetsmiljö. . Arbetet är planerat sedan tidigare men utförs nu.

Veronica Runing
Vägchef
073-0408313