Verksamhetsberättelse Kalvnäsets Jaktklubb jaktåret 2017-18

För jaktåret 2017-18 har jaktklubben gjort följande:
– Inrättat ett antal pass med fokus på säker jakt. På två av passen har vi byggt jakttorn och på en del av passen har vi röjt för att få goda siktförhållanden.
– Etablerat två åtlar för jakt på vildsvin. En av åtlarna är belägen vid Fiskartäppans båtklubb norr om Solberga. Vid denna åtel har vi även byggt en vakkoja i nära anslutning. Den andra åteln är mobil och sitter för närvarande i närheten av badplatsen på Bergholm. Tanken är att den mobila åteln ska kunna flyttas dit vildsvinen uppehåller sig för tillfället.
– Haft kontakt med kommunens viltvårdare angående problemet med vildsvin. Samarbete kring vildsvinsjakt kommer eventuellt att ske, men än så länge finns inga konkreta planer.
– Bedrivit både gemensam och enskild jakt. Den gemensamma jakten har i huvudsak bedrivits med stötande och drivande hundar. Totalt har tre dovhjortar och tre rådjur skjutits under jaktåret.
Inför nästa jaktår kommer vi att fortsätta arbetet med att siktröja på ett antal pass. Vi planerar också för att bygga ett jakttorn på ett av passen. Åtlarna kommer också att hållas igång för att vi ska vara beredda om/när vildsvinen kommer tillbaka.
/Robert Andersson, ordförande Kalvnäsets Jaktklubb