Masshantering och bergkross på Storängen intill Uddbyviken och Tyresta Nationalpark.

Kalvnäsets Samfällighetsförening har uppmärksammat att Tyresö kommun har gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för lokal masshantering och bergkross vid Storängen, se §110 under första länken. Kalvnäsets Samfällighetsförening bevakar ärendet och återkommer med ytterligare information när sådan finnes. Nedan finner ni även länkar till information kring ärendet.

http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-09-25

http://insynsverige.se/tyreso

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Nyheter/Dubbla-vinster-med-lokal-masshantering/

http://www.tyresonyheter.nu/nyheter/masshanteringsplats-vid-stora-ngen

http://www.tyreso.se/Jobb/Tankar-om-Tyreso/Oversiktsplaneraren-Carolina-Rue-Fintling/

Observera att vi inte uppmanar någon att skriva på några listor, det är helt frivilligt, utan endast att informera sig om vad som pågår i ärendet.

http://stoppastenkrossen.se

https://www.skrivunder.com/ingen_stenkross_i_raksta

/Styrelsen