Trädfällning längs vägarna på Bergholm

Det kommer att rensas träd och buskar längs våra vägar den 2 – 3 november. Arbetet kan komma att beröra trafiken så håll ner hastigheten samt var uppmärksamma på eventuella hinder och visa hänsyn till de som jobbar med detta.

Visst ris och stockar kommer att köras bort men det kommer att finnas kvar rester som det vore tacksamt om respektive fastighetsägare tar hand om.

Veronica Runing
073 040 8313