Vildsvin på Bergholm

På sistone har vi fått påhälsning av vildsvin i Solberga/Bergholm. Med anledning av detta håller jaktlaget i skrivande stund (2 oktober 2017) på att etablera en vildsvinsåtel, Denna är placerad i närheten av Fiskartäppans Båtklubb i Solberga och har alldeles nyligen tagits i drift. Nu väntar vi bara på att vildsvinen ska hitta dit. Åteljakt är en vanlig jaktform på vildsvin och jaktlaget hoppas kunna hålla nere vildsvinsstammen på detta sätt.

Se mer om jakt på Kalvnäset här

Kalvnäsets jaktklubb