Information från vägchefen

För vägarna på Bergholm, GA1, kommer följande arbeten genomföras

Sandsopning

Vårens sandsopning startar inom kort. Se till att vägområdet och mötesplatser är fria så att vi får rent och snyggt.

Siktröjning längs vägarna

Under april-maj planerar vi att sly-röja och ta bort träd och grenar som inkräktar på vägområdet och som innebär en potentiell risk. Vissa träd som hör till fastighetsägare har grenar som måste tas bort.
Respektive fastighetsägare har ansvar att hålla efter egna träd som kan påverka vägområdet.
Mer information finns på Tyresö kommuns hemsida.
Bra om ni bidrager till att hålla undan sly mellan tomt och vägområde