Beläggningsarbeten vecka 39 på Bergholm

Beläggningsarbeten av Berghöjdsvägens branta backe, Himmelsbacken, ska påbörjas vecka 39, 26-30/9.
Entreprenören är ombedd att inte skapa för mycket trafikhinder under morgon- och eftermiddagstrafiken. Hoppas att det blir så lite störningar som möjligt.

Vägchefen
Veronica Runing
073 040 8313