Förrätting Tyresö GA:1

Kallelse till till lantmäterisammanträde på Lantmäterikontoret, Årstaängsvägen 17, Marievik, Liljeholmen
den 12 maj kl.16:45 avseende förrättning Tyresö GA:1. Se bifogad kallelse här: 1386_001

Beskrivning Förslag, 2016-05-12, Ärendenummer: AB133165