månadsarkiv: oktober 2020

Arbeten i Kalvnäsets skog 2020

Ny start v 42 av våra skogsbruksåtgärder
En nyckelbiotops-inventering har genomförts av vår skog som innehåller ett antal rödlistade arter. Utifrån denna inventering kommer vår entreprenör göra överenskomna avverkningar och röjningar mestadels längs stigen, se karta. Det påbörjade område 1 ska slutföras.
Markeringar kommer finnas som varning för skogsarbetena.

OBS! Låt skogsarbetarna arbeta ifred för allas säkerhet och hålla kostnaden så låg som möjligt.
Har ni frågor kontakta skogsansvarig Veronica Runing 073 – 0408313
skogsvardare@kalvnaset.nu