Kategoriarkiv: Medlemsinformation

Arbeten med bergskärningen på Bergholm 18-19 juni

Arbetena med att säkra berget vid stora bergskärningen fortsätter då det inte är nätat där det behövs. Det har fallit ner mjölkpaketsstora stenar under vintern och våren och det visar vikten med att färdigställa projektet.
De exakta tiderna är inte bestämda ännu men gissningsvis blir schemat som i höstas.
Vi får vara beredda på att det tar lite längre tid att ta sig förbi arbetet och att vi får ha tålamod.
Viktigt att vi visar hänsyn så att de som arbetar längs vägen har en säker arbetsmiljö. . Arbetet är planerat sedan tidigare men utförs nu.

Veronica Runing
Vägchef
073-0408313

Skogsarbeten i vår skog på uppdrag av samfälligheten

En nyckelbiotops-inventering har genomförts av vår skog som innehåller ett antal rödlistade arter. Utifrån denna inventering kommer vår entreprenör göra överenskomna avverkningar och röjningar mestadels längs stigen, se karta.

Vi startar våra skogsbruksåtgärder v 50 och framåt.
Arbetsytorna kommer markeras under arbetets gång för allas säkerhet.
OBS! Arbetet sker på löpande timkostnad så om skogsarbetarna får arbeta ostört så det medför en lägre kostnad för uppdraget.

Kontakta skogsansvarig Veronica Runing vid frågor
073 – 0408313

 

Förlängning av vägarbetet till fredag 9/11

Detta gäller framförallt boende på Bergholm :

På grund av maskinhaveri och ett stort klippblock ovanför vägen kommer arbetet fortsätta veckan ut. Har vi tur och arbetet kan fortgå ostört så gott det går kan det bli klart fredag 9/11.
Vägen kommer vara avstängd mellan kl.8.30-14.30 men öppen vid lunch 11:30 till 12:15
Sopbilen kommer som vanligt på torsdag och brevbäraren släpps fram.

Frågor och information kan fås av vägchefen
Veronica Runing 073-0408313
Mail  vagchef@kalvnaset.nu

Arbete med berget vid bron 2 – 6 November

Med start 2/11 kommer Gnesta bergbyggare att genomföra bergförstärkningsåtgärder i bergsskärningen vid vår bro. Arbeten kommer att genomföras fredag 2/11, måndag 5/11 samt tisdag 6/11. Dessa arbeten är nödvändiga och vi är ålagda att göra dem.

De kommer att rensa ner löst berg, kapa sly och montera ett bergnät. Arbetena kommer att utföras från en lift med korg. Liften med dess stödben upptar hela vägen, vilket innebär att vägen kommer att vara avstängd mellan kl.8.30-14.30. Passage kan endast ske i nödfall efter kommunikation med ansvarig på arbetsplatsen. För passage krävs av-etablering av lift och transport av lift till p-ficka.
Med andra ord meddela de som ni vet behöver besöka er att undvika dessa tider och att ni själva planerar för dessa arbeten.

Om det tillkommer något mer så meddelar vi det här på hemsidan.
Frågor besvaras av Veronica Runing. 073-0408313

Vägarbeten på Bergholm

Den stora bergskärningen, stupet, vid Bergholmsbron måste underhållas så det ej faller ner stenar på vägen. En sektion har nätats in för några år sedan just för att förhindra det.

Den 9/5 kommer en inspektion ske för att vi ska kunna bedöma behovet av åtgärder på resterande delar av berget. Inspektionen kommer ske via drönare så vi slipper kranbilar som hindrar trafiken.
Under arbetet kommer det att sättas ut arbetsskyltar.
Självklart ska vi respektera de som arbetar inom vägområdet och passera försiktigt.

Vi har även bokat sandsopning och förhoppningsvis kommer den ske inom några veckor.

Hälsningar
Veronica Runing
vagchef@kalvnaset.nu
073-040 8313

Verksamhetsberättelse Kalvnäsets Jaktklubb jaktåret 2017-18

För jaktåret 2017-18 har jaktklubben gjort följande:
– Inrättat ett antal pass med fokus på säker jakt. På två av passen har vi byggt jakttorn och på en del av passen har vi röjt för att få goda siktförhållanden.
– Etablerat två åtlar för jakt på vildsvin. En av åtlarna är belägen vid Fiskartäppans båtklubb norr om Solberga. Vid denna åtel har vi även byggt en vakkoja i nära anslutning. Den andra åteln är mobil och sitter för närvarande i närheten av badplatsen på Bergholm. Tanken är att den mobila åteln ska kunna flyttas dit vildsvinen uppehåller sig för tillfället.
– Haft kontakt med kommunens viltvårdare angående problemet med vildsvin. Samarbete kring vildsvinsjakt kommer eventuellt att ske, men än så länge finns inga konkreta planer.
– Bedrivit både gemensam och enskild jakt. Den gemensamma jakten har i huvudsak bedrivits med stötande och drivande hundar. Totalt har tre dovhjortar och tre rådjur skjutits under jaktåret.
Inför nästa jaktår kommer vi att fortsätta arbetet med att siktröja på ett antal pass. Vi planerar också för att bygga ett jakttorn på ett av passen. Åtlarna kommer också att hållas igång för att vi ska vara beredda om/när vildsvinen kommer tillbaka.
/Robert Andersson, ordförande Kalvnäsets Jaktklubb