Författararkiv: kalvnaset

Masshantering och bergkross på Storängen intill Uddbyviken och Tyresta Nationalpark.

Kalvnäsets Samfällighetsförening har uppmärksammat att Tyresö kommun har gett Stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till ny detaljplan för lokal masshantering och bergkross vid Storängen, se §110 under första länken. Kalvnäsets Samfällighetsförening bevakar ärendet och återkommer med ytterligare information när sådan finnes. Nedan finner ni även länkar till information kring ärendet.

http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2017-09-25

http://insynsverige.se/tyreso

http://www.tyreso.se/Boende_miljo/Nyheter/Dubbla-vinster-med-lokal-masshantering/

http://www.tyresonyheter.nu/nyheter/masshanteringsplats-vid-stora-ngen

http://www.tyreso.se/Jobb/Tankar-om-Tyreso/Oversiktsplaneraren-Carolina-Rue-Fintling/

Observera att vi inte uppmanar någon att skriva på några listor, det är helt frivilligt, utan endast att informera sig om vad som pågår i ärendet.

http://stoppastenkrossen.se

https://www.skrivunder.com/ingen_stenkross_i_raksta

/Styrelsen

Trädfällning längs vägarna på Bergholm

Det kommer att rensas träd och buskar längs våra vägar den 2 – 3 november. Arbetet kan komma att beröra trafiken så håll ner hastigheten samt var uppmärksamma på eventuella hinder och visa hänsyn till de som jobbar med detta.

Visst ris och stockar kommer att köras bort men det kommer att finnas kvar rester som det vore tacksamt om respektive fastighetsägare tar hand om.

Veronica Runing
073 040 8313

Vildsvin på Bergholm

På sistone har vi fått påhälsning av vildsvin i Solberga/Bergholm. Med anledning av detta håller jaktlaget i skrivande stund (2 oktober 2017) på att etablera en vildsvinsåtel, Denna är placerad i närheten av Fiskartäppans Båtklubb i Solberga och har alldeles nyligen tagits i drift. Nu väntar vi bara på att vildsvinen ska hitta dit. Åteljakt är en vanlig jaktform på vildsvin och jaktlaget hoppas kunna hålla nere vildsvinsstammen på detta sätt.

Se mer om jakt på Kalvnäset här

Kalvnäsets jaktklubb

Fel på fakturan för vägavgiften 2017

I förra veckan gick det ut en faktura på vägavgiften för 2017. Den innehåller en liten felaktighet längst ner.
Tyvärr står plusgironumret som ska användas under rubriken ”bankgironr”.

Använd således plusgironummer 454152-0 när ni betalar fakturan.

Jag ber mycket om ursäkt för det inträffade.

Tyresö 2017-05-22

Christian Bengtson
Kassör i Kalvnäsets Samfällighetsförening

Information från vägchefen

För vägarna på Bergholm, GA1, kommer följande arbeten genomföras

Sandsopning

Vårens sandsopning startar inom kort. Se till att vägområdet och mötesplatser är fria så att vi får rent och snyggt.

Siktröjning längs vägarna

Under april-maj planerar vi att sly-röja och ta bort träd och grenar som inkräktar på vägområdet och som innebär en potentiell risk. Vissa träd som hör till fastighetsägare har grenar som måste tas bort.
Respektive fastighetsägare har ansvar att hålla efter egna träd som kan påverka vägområdet.
Mer information finns på Tyresö kommuns hemsida.
Bra om ni bidrager till att hålla undan sly mellan tomt och vägområde