Författararkiv: kalvnaset

Vildsvin på Bergholm

På sistone har vi fått påhälsning av vildsvin i Solberga/Bergholm. Med anledning av detta håller jaktlaget i skrivande stund (2 oktober 2017) på att etablera en vildsvinsåtel, Denna är placerad i närheten av Fiskartäppans Båtklubb i Solberga och har alldeles nyligen tagits i drift. Nu väntar vi bara på att vildsvinen ska hitta dit. Åteljakt är en vanlig jaktform på vildsvin och jaktlaget hoppas kunna hålla nere vildsvinsstammen på detta sätt.

Se mer om jakt på Kalvnäset här

Kalvnäsets jaktklubb

Fel på fakturan för vägavgiften 2017

I förra veckan gick det ut en faktura på vägavgiften för 2017. Den innehåller en liten felaktighet längst ner.
Tyvärr står plusgironumret som ska användas under rubriken ”bankgironr”.

Använd således plusgironummer 454152-0 när ni betalar fakturan.

Jag ber mycket om ursäkt för det inträffade.

Tyresö 2017-05-22

Christian Bengtson
Kassör i Kalvnäsets Samfällighetsförening

Information från vägchefen

För vägarna på Bergholm, GA1, kommer följande arbeten genomföras

Sandsopning

Vårens sandsopning startar inom kort. Se till att vägområdet och mötesplatser är fria så att vi får rent och snyggt.

Siktröjning längs vägarna

Under april-maj planerar vi att sly-röja och ta bort träd och grenar som inkräktar på vägområdet och som innebär en potentiell risk. Vissa träd som hör till fastighetsägare har grenar som måste tas bort.
Respektive fastighetsägare har ansvar att hålla efter egna träd som kan påverka vägområdet.
Mer information finns på Tyresö kommuns hemsida.
Bra om ni bidrager till att hålla undan sly mellan tomt och vägområde